/Какво се крие зад понятието „екологичен дом”?
сграда със обрасла фасада

Какво се крие зад понятието „екологичен дом”?

За всеки от нас до скоро понятието еко-дом означаваше строеж, разположен сред природата и изработен от естествени материали. Когато днес обаче говорим за зелен, екологичен дом, в това понятие влагаме използването на иновации и технологии, които осигуряват икономия на ресурси на друго ниво. При този процес естествено е задължително негативното влияние върху околната среда да бъде сведено до минимум.

Какво всъщност означава това?

Най-общо можем да кажем, че в такъв дом различните видове енергия (топлинна, електрическа и т.н.) се доставят от възобновяеми източници при максимално оползотворяване на слънчевата светлина и топлина, потреблението на вода е сведено до минимални количества, а отпадъците се преработват. В същото време това жилище осигурява на обитателите си комфортни и безопасни условия на живот, използвайки материали, които не отделят вредни вещества. Съществуват 5 степени на категоризация за покритие на екологични стандарти, включващи не само характеристиките на дома, но и неговото въздействие върху околната среда. Ако и вие имате желание да станете собственик на зелено жилище, ето какви са главните етапи, през които преминава един такъв процес.

екологичен дом с двор

Подходящ терен

Преди всичко трябва да се избере подходящ терен, върху който ще бъде разположена бъдещата сграда. Проектирането й включва планиране, използване на екологични строителни материали, а техническите решения трябва да позволяват рационално използване на ресурсите.

Слънчева енергия

Максималното използване на слънчевата енергия е от съществено значение. Тя е в състояние да осигури добра осветеност за по-голямата част от денонощието, както и да повиши температурата в помещенията. За целта трябва да се използват само прозорци с по-голяма площ, чиито рамки се изработват от материали с ниска топлопроводимост. Двойно или тройно остъкление, херметични стъклопакети, въздушни камери в профилите, уплътнители между рамките и крилата, запълване с инертен газ, нанасяне на топлоотразяващ слой – всички тези наглед прости неща осигуряват възможност за намаляване на топлинните загуби. Както може би се досещате сами, слънчевите колектори са задължително условие, за да наречем едно жилище зелено. Те превръщат слънчевата светлина в енергия, осигуряваща топлина и електричество за дома. Качествената изолация на сградата осигурява минимални загуби на топлина, а използването на топлообменник осигурява нагряване на новопостъпил свеж въздух от топлината на излизащия в един непрекъснат цикъл на въздухообмен.

слънчеви панели

Използване на ефективни отоплители

Икономичното използване на топлина и енергия в един зелен дом се обезпечава в голяма степен от използването на ефективни отоплители. За техния избор трябва да се разгледа цялата съвкупност от характеристики на изолираното жилище, като: топлоизолационни свойства, пожарна безопасност, срок на годност, технология на монтаж, многофункционалност на използваните материали (напр. топло- и звукоизолация, огнезащита). Всичката тази информация ще даде на проектанта възможност да избере най-икономичния и ефективен метод за отопление.

На какви критерии трябва да отговаря материалът?

Понятието екологично безопасен материал не означава само, че той е безопасен за човека. За да покрива тези изисквания, той трябва:

  • да е произведен по технология, оказваща минимално отрицателно влияние върху околната среда и работещите в съответното предприятие;
  • да не отделя токсични и дразнещи вещества;
  • могат да се преработят и използват отново;
  • вторичната преработка не ги прави опасни за здравето;

Всички тези изисквания се подчиняват на ред нормативни  изисквания, които с времето стават все по-строги и по-много.

Защо инвестицията си струва

Макар да изглежда голяма, труднодостъпна и свързана с много  изисквания, инвестицията в такъв екологичен дом става все по-популярна през последните години. Това се дължи на факта, че възвращаемостта на вложенията е много добра за не дълъг период от време. Освен това средствата за поддръжка на такъв дом са 3 до 4 пъти по-малко от тези, които харчи всяко обикновено домакинство за тази цел. Вземайки всички тези фактори предвид, можем да заключим, че цената на едно зелено жилище нe e много по-висока от тази на стандартно жилище. Комфортната температура в дома, винаги свежият въздух, възможността за упражняване на контрол върху всички параметри на климатизацията му и всички останали ресурси – тези неща издигат качеството на живот на обитателите на принципно ново ниво.

екологичен зелен дом

Максимална ефективност

В крайна сметка можем да обобщим, че едно качествено изпълнено зелено жилище е със 70-80% по-ефективно по разход на енергия; разходите за отопление и охлаждане на въздуха са около 20-30% от разходите в традиционно домакинство; икономията на вода се изчислява на тонове вода годишно. Капитален ремонт на екологичен дом ще се наложи приблизително след около 30 години от неговото построяване. Всички тези факти се надяваме, че ще ви бъдат от полза, ако решите да инвестирате в строеж на еко дом.